Logická hra Hanojská veža má jednoduché pravidlá. Hra začína postavením pyramídy z hracích "kameňov" na jednu z drevených tyčiek. Úlohou je potom presunúť celú pyramídu na inú tyčku, avšak pri dodržaní nasledovných pokynov:
- v jednom ťahu (na jedenkrát) je možné premiestniť iba jeden hrací kameň
- väčší kameň nesmie byť nikdy položený na menší