InformaciaVážení rodičia, posielame Vám pokyny ohľadom:
  • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí do konca školského roku 2019/2020,
  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov
 

1.) Do hlavnej budovy budú presunuté triedy 3.C, 3.E, 4.A, 4.C, 4.E a 5.A, do budovy budú ráno prichádzať obidvoma vchodmi.

2.) Prváci budú prichádzať do prístavby hlavným vchodom, druháci budú prichádzať do prístavby zadným vchodom.
Ostatné triedy ostávajú vo svojich priestoroch v Baraku 1 a Baraku 2.
Pri každom vchode bude zabezpečená  bezdotyková dezinfekcia a meranie telesnej teploty.

3.) Žiaci by mali prichádzať a odchádzať iba s osobami, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti.
V prípade, že má dieťa odísť domov bez sprievodu dospelej osoby, treba to napísať do zrkadielka.

4.) Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nesmú pohybovať.

5.) Žiak musí nosiť rúško vo všetkých  vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v externých a interných priestoroch, kde prebieha výchovno-vzdelávací  proces (inak povedané, počas vyučovacích hodín, či už budú prebiehať v triede alebo vonku, nemusia mať deti rúška, ak sa pohybujú na chodbových priestoroch či na toaletách, rúška si musia nasadiť).

6.) Vyučovanie bude prebiehať dištančne, prezenčne a online formou. Pokiaľ bude technika fungovať tak, ako má, na online hodiny sa budú žiaci  jednej triedy prihlasovať počas vyučovacej hodiny z domu aj z triedy. To znamená, že hodinu absolvujú deti, ktoré budú v triede, spolu s tými, ktoré budú doma. Chceme tak zabezpečiť, aby vo výchovno-vzdelávacom procese neboli znevýhodnené deti, ktoré nebudú chodiť do školy. Pani učiteľky na 1. stupni budú tieto vyučovacie hodiny realizovať z triedy, pedagógovia na 2. stupni ich budú realizovať z domu v rámci home office. Zároveň budú pedagógovia 2. stupňa realizovať dištančné a online vyučovanie so žiakmi 6. -9. ročníka, pretože títo  nemôžu absolvovať prezenčné vyučovanie v škole.
Vzdelávanie bude prebiehať iba počas doobedného vyučovania bez zadávania domácich úloh. Na hodinách, ktoré neprebehnú online formou alebo prezenčnou formou,  budú deti pracovať formou dištančnou – teda elektronickou komunikáciou so svojimi pedagógmi. To všetko, samozrejme, pod dozorom pedagóga, ktorý bude s nimi počas celého vyučovacieho procesu.

7.) Pri nástupe do školy musí žiak odovzdať vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, inak ho nebude možné pustiť do budovy.
Vyhlásenie nájdete tu (musíte si stiahnuť prílohu 2) – vyplniť, podpísať a priniesť/alebo poslať po dieťati do školy – BEZ NEHO dieťa nemôžeme pustiť do školy – prosíme Vás, aby ste to mali na zreteli....

 

Stravovanie:

1.) Všetky deti, ktorým ste v prihlasovaní označili možnosť absolvovania školskej dochádzky v júni 2020 s obedom, sú automaticky prihlásené na obedy.

2.) V prípade neprítomnosti odhlasujte dieťa cez aplikáciu www.stravovanie.cz, telefonicky na čísle 562/2521 (aj prostredníctvom odkazovej služby) alebo mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. deň vopred do 14:00 hod.

3.) Žiaci, ktorí budú chodiť na obed, ale nebudú navštevovať ŠKD, pôjdu do jedálne  s deťmi z ŠKD, pretože nemôžu ísť na obed bez dozoru a nemáme dostatok personálu, aby sme pre ne zabezpečili samostatný dozor.

Presný rozpis odchodov na obed Vám bude oznámený

4.) Pripomínam, aby ste nezabudli dať deťom čipy zo školskej jedálne, ak ich majú u seba

 

 

 

október 2022
P U S Š P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti