LIFE IS CHANGE AND CHANGE IS LIFE SLEDUJTE ŽIVOT NAŠEJ ŠKOLY

LIFE IS CHANGE AND CHANGE IS LIFE

SLEDUJTE ŽIVOT NAŠEJ ŠKOLY

Slovenské školstvo sa začalo v Šamoríne rozvíjať po vzniku ČSR v roku 1918. Počas prvých rokov navštevovalo slovenské triedy približne 30 žiakov. V roku 1925 vznikla v Šamoríne meštianska škola so slovenskými kmeňovými triedami.

Dňa 28.09.1928 bola slovenskej škole odovzdaná budova ľudovej školy na Dlhej ulici. Táto budova bola postavená za pomoci Slovenskej ligy. Roku 1930 je pre meštiansku školu veľmi významný, pretože dňa 03.05.1930 bola odhalená pamätná tabuľa M.R.Štefánika a dňa 08.05.1930 bola prijatá delegácia učiteľov u T.G.Masaryka. Počas nasledujúcich rokov sa počet žiakov v slovenských triedach stále zvyšoval.

Po vojne začala svoje účinkovanie v Šamoríne Štátna meštianska škola slovenská. Riaditeľom sa stal Vladimír Manica a škola mala 7 tried.

Budova školy bola otvorená 20.10.1958, sídlilo v nej gymnázium i základná škola. Riaditeľkou bola Nina Lefflerová, počas jej funkčného obdobia až do roku 1965 sa budujú bázové triedy, žiaci dostali učebnice i školské potreby zadarmo. Od roku 1965 až do roku 1987 zaznamenala škola množstvo úspechov nielen vo výchovno – vzdelávacom procese, ale i na súťažiach a olympiádach. V týchto školských rokoch bol riaditeľom Dušan Veselko. Rok pred nežnou revolúciou do funkcie riaditeľa nastúpil PaedDr. Imrich Sokol, ktorý bol riaditeľom 10 rokov. Nasledujúce 2 roky bol vo funkcii Mgr. Vladimír Dudík a po ňom 5 rokov Mgr. Margita Ághová.

V súčasnosti je vo funkcii riaditeľky Mgr. Magdaléna Vajasová. Od začiatku sa v našej škole venovala pozornosť šikovným a talentovaným žiakom. Triedami našej školy prešlo mnoho žiakov, ktorí získali dobré základy vzdelania. Máme absolvenstov, ktorí dosiahli a dosahujú vynikajúce výsledky a uplatňujú sa v rôznych odvetviach našej spoločnosti.

 

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti