Vedenie školy
Riaditeľka školy Mgr. Magdaléna Vajasová
Zástupcovia riaditeľky školy  
I.stupeň Mgr. Renáta Bokorová
II.stupeň Ing. Marta Izsófová
pre vnútornú správu Mgr. Ladislav Miklóš

 

Triedníctvo I. stupeň:
1.A Mgr. Alexandra Ásványiová
1.B Mgr. Zuzana Csölleová
1.C Mgr. Lucia Horváthová
1.D Mgr. Simona Juríková
1.E Bc. Monika Krchňáková
1.F Mgr. Tünde Tolnai Süveg
2.A Mgr. Terézia Ďuriačová
2.B Mgr. Jana Bjelová
2.C Mgr. Denisa Kissová
2.E Mgr. Lucia Očenášová
2.F Mgr. Gabriela Bartalová
3.A Mgr. Marianna Golisová
3.B Mgr. Zuzana Krajčírová
3.C Mgr. Denisa Kubincová
3.D Mgr. Viera Pussová
3.E Mgr. Daniela Rusnačiková
3.F Mgr. Adriana Schnóblová
4.A Mgr. Jana Kallová
4.C Mgr. Lenka Pukajová
4.D PaedDr. Erika Oravcová
4.E Mgr. Laura Mališová
4.F Mgr. Terézia Rajczová
Triedníctvo II. stupeň:
5.A Mgr. Kristína Tanková
5.B Mgr. Anastázia Haulituszová
5.C Mgr. Lucia Haburajová
5.D PhDr. Silvia Sztruhárová
5.E Mgr. Lenka Kaluzová
5.F Mgr. Natália Regecová
6.A Mgr. Lucia Brišková
6.B Mgr. František Chudoba
6.C Mgr. Beáta Hlinková
6.D Mgr. Miriam Birošová
6.E Mgr. Sylvia Mokrá
7.A Mgr. Natália Valacsai
7.B Mgr. Anton Daniel
7.C Mgr. Zuzana Švolíková
7.D Mgr. Angelika Kováčová
8.A Mgr. Stanislava Suroviaková
8.B Mgr. Juraj Kuba
8.C Mgr. Mária Steinová
8.D PhDr. Ľubica Ivancová
9.A p. Zuzana Czingelová
9.B Mgr. Soňa Ficeková
9.C Mgr. Darina Bašková
9.D Mgr. Dana Figlárová
9.E Ing. Klaudia Macháčová

 

Netriedni učitelia
Zuzana Takács, DiS. art.
Ing. Adriana Brňáková
Mgr. Helena Szarvašová
Ing. Tomáš Valacsay
Mgr. Martina Marková
Mgr. Jana Fördös
Ing. Ivona Mertusová
Mgr. Anikó Csóka Csölleová
Ing. Erika Razgyelová
Mgr. Danica Pružincová
Mgr. Réka Lázok
Mgr. Jana Valigurová
Mgr. Ivana Kapitančíková
Ing. Mgr. Anna Ulčáková
Asistent učiteľa
p. Tamara Hinterschusterová
Mgr. Ildikó Csandová
Ing. Renáta Maťková
Mgr. Katarína Vranková
Helena Čurajová, DiS.
PhDr. Renáta Nahálková
Mgr. Lukáš Jáchim
Mgr. Martina Harvanová
Mgr. Alžbeta Boršová
p. Anna Chudobová
p. Anastázia Mitalová
Bc. Barbora Kubincová
Tréner
Mgr. Radko Kohút
Výchovný poradca
Mgr. Stanislava Suroviaková
Špeciálny pedagóg
Mgr. Dina Možuchová
Mgr. Darina Vašková
Školský klub detí (ŠKD)
p. Simoneta Gombosová - vedúca
p. Erika Matusová
Mgr. Gabriela Horváthová
p. Marta Lelkešová
p. Otília Vargová
p. Zuzana Jonásová
p. Ľubica Fríbertová
p. Eva Bokorová
Ing. Sylvia Némethová
p. Ingrid Csibová
Mgr. Dana Kubincová
p. Helena Kausitz
Mgr. Katalin Görcsová
Mgr. Lucia Vojteková
p. Katarína Šimonová
p. Michaela Kozmová
Na materskej dovolenke
Bc. Natália Banyárová
Mgr. Martina Prúžková Pogányová
Mgr. Petra Žbirková
Mgr. Lenka Patro
Mgr. Judita Koleszárová
Mgr. Mária Sekereš Vyhnáliková
p. Soňa Kršková
december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti