(ôsmaci – bilingválne gymnáziá, deviataci – bilingválne gymnáziá a stred. školy s talentovkami a piataci – ak ste si vybrali nejaké 8-ročné gymnázium/konzervatórium,  ktoré majú talentové skúšky , napr. umelecké konzervatórium, matematické gymnázium v BA ... )

6.februára 2020 (štvrtok)

14:00 - 18:00

10.februára 2020 (pondelok)

14:00 - 19:00

V týchto termínoch sa musí rodič/zákonný zástupca dostaviť do školy do kancelárie výchovnej poradkyne, aby sme vyplnili, vytlačili a podpísali prihlášky.

(februárový aj aprílový termín):

RODIČ SA VO VYPÍSANÝCH TERMÍNOCH DOSTAVÍ DO ŠKOLY DO KANCELÁRIE VÝCHOV. PORADKYNE (1. poschodie). Netreba sa zahlasovať, vyberiete si 1 z termínov. JE DOBRÉ, KEĎ S VAMI PRÍDE AJ VAŠE DIEŤA, ale nie je to nevyhnutné.

 • v PC skontrolujete údaje,
 • zadáte školu/y,
 • prihlášku/y vytlačíme,
 • zákonný zástupca a žiak podpíšu,
 • prihlášku/y  dáte potvrdiť detskému lekárovi dieťaťa,
 • dieťa donesie potvrdenú a podpísanú prihlášku/y triednej učiteľke.

PRIHLÁŠKY ODOSIELA NAŠA ŠKOLA!

Ak je dieťa prijaté, vyzdvihne si ZÁPISNÝ LÍSTOK u pani tajomníčky Tomečekovej a zákonný zástupca s dieťaťom ide na strednú školu na ZÁPIS (aj so zápisným lístkom ). (Niektoré školy nevyžadujú prítomnosť dieťaťa na ZÁPISE, ale prítomnosť zákon. zástupcu je povinná.)

Utorok 14:00 – 15:00

Čo sú konzultačné hodiny?

Na konzultačné hodiny môžu prísť žiaci a rodičia, ak potrebujú prekonzultovať čokoľvek v súvislosti so strednými školami (najmä 9., 8. a 5 ročník).

V tomto čase som prítomná v kancelárii výchovnej poradkyne (na poschodí, kde je aj kancelária riaditeľky školy).

Pozn.: informácie sa týkajú 9. a 5. ročníka (všetky termíny sú platné aj pre prijímacie konanie na 8-ročné gymnáziá), prípadne aj 8. ročníka (ak sa žiak hlási už v 8. ročníku na bilingválne gymnázium).

Pozn.: tieto termíny sú platné pre každý školský rok

Všeobecné pokyny:

- Odporúčam rodičom a žiakom sledovať stránky škôl, o ktoré majú deti záujem – školy tam uverejňujú svoje DNI OTVORENÝCH DVERÍ (cca od októbra) a v čase január-marec tam budú aj kritériá pre prijímanie. Toto je dôležité, aby ste vedeli, či je opodstatnené, aby ste podali na danú školu PRIHLÁŠKU. (Neodporúčam podať PRIHLÁŠKU, ak dieťa nespĺňa kritériá, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou žiak nebude prijatý.)

- Dieťa má nárok podať si 2 PRIHLÁŠKY v 1. kole (apríl daného školského roka). V prípade záujmu môžete podať ešte 2 PRIHLÁŠKY v talentovom kole (február daného školského roka) . Teda spolu to môžu byť až 4 PRIHLÁŠKY.

- Dobre si sledujte, či škola/y, ktorú/é si Vaše dieťa vybralo, nemá TALENTOVÉ SKÚŠKY. Ak áno, PRIHLÁŠKU MUSÍME PODAŤ VO FEBRUÁRI – ABY STE TO NEPREMEŠKALI!!! Po termíne sa PRIHLÁŠKA na takúto školu podať nedá!

- Ak sa dieťa počas vyučovania zúčastní DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, rodič je povinný vypýtať ho písomnou formou od triedneho učiteľa (teda triedny musí byť najmenej deň vopred o tejto absencii informovaný RODIČOM!) Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny triedny učiteľ NEMUSÍ OSPRAVEDLNIŤ!

TERMÍNY:
 • Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na talentové odbory do 1. februára (v danom školskom roku)
 • Riaditelia zverejnia kritériá na netalentové odbory do 31. marca (v danom školskom roku) 

(všetky nájdete na stránkach škôl, dostanete sa na ne aj cez stránku www.svs.edu.sk (Zoznam škôl, Prijímacie skúšky na SŠ, Kritériá prijímania na SŠ) - je to veľmi prehľadné a pohodlné)

 • PRIHLÁŠKU v talentovom kole podáva zákonný zástupca žiaka do 20. februára daného školského roka, to znamená, že vy ju prídete do školy vyplniť a podpísať cca 05.2.-10.2. O presných termínoch aj s časmi, kedy ma nájdete v škole, budete vopred písomne (a aj na našej stránke) informovaní ! 
 • PRIHLÁŠKU v 1. kole (netalentovom) podáva zákonný zástupca žiaka do 10. apríla daného školského roka, to znamená, že PRIHLÁŠKU prídete vyplniť a podpísať do školy cca 1.apríla – 5.apríla. O presných termínoch aj s časmi, kedy ma nájdete v škole, budete vopred písomne (a aj na našej stránke) informovaní!
 • Podpísať prihlášky môžu len ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA ŽIAKA!!!!
 • Ešte raz upozorňujem, že Vy si musíte ustriehnuť, či odbor, o ktorý má Vaše dieťa záujem, nie je talentový – a teda PRIHLÁŠKA sa podáva už vo februári!!! Ja nemám odkiaľ vedieť, že dieťa chce ísť na „talentovkovú“ školu, pokiaľ mi to Vy nenahlásite.

Talentové skúšky sa robia na školy ako:

 • bilingválne gymnáziá
 • gymnáziá a SŠ, ktoré sa špecializujú na šport (tzv. športové školy)
 • umelecké školy a niektoré umelecké odbory na niektorých SŠ
 • niektoré odbory na stredných zdravotných školách 
 • SŠ pedagogická

TREBA SI TO DOBRE POZRIEŤ A OVERIŤ – napr. cez stránky, ktoré Vám dávam k dispozícii

Dôležité a užitočné stránky:

www.svs.edu.sk (táto je podľa mňa najprehľadnejšia, dostanete sa k telefónnym číslam, mailovým adresám aj webovým stránkam škôl)

 • Zoznam škôl a školských zariadení
 • Informácie o štúdiu na stredných školách
 • Naplnenosť stredných škôl
 • Kritériá prijímacích skúšok v danom školskom roku

www.stredne-skoly.sk

www.stredneskoly.eu

www.strednaskola.sk

www.best.sk (- vzdelávanie -stredné školy)

... a samozrejme iné rôzne stránky alebo stránky priamo jednotlivých škôl nájdete aj cez GOOGLE.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa obráťte na mňa prostredníctvom mailovej pošty. Moja adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pozn. Nemajte obavy, ak Vám na mail neodpoviem hneď v ten deň, poštu väčšinou otváram doobeda, takže ak napíšete poobede, Váš mail nájdem až na druhý deň. (Cez víkendy a sviatky mailovú poštu neotváram.)

Dúfam, že naša spolupráca bude veľmi dobrá, prajem veľa šťastia Vašim deťom aj Vám - pri prijímaní na SŠ a tiež na TESTOVANÍ 9 (5).

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti