Zloženie Rady rodičov 
p. Iveta Košovská - predseda
Mgr. Martina Mikulášová - člen
p. Michaela Sándorová - člen
p. Mária Beňušová - člen
p. Ibolya Puhová - revízor
Email kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Stanovy rodičovského združenia

Stanovy rodičovského združenia PDF dokument Stiahnuť (1,02 MB)
   

 

Zápisnice z plenárneho rodičovského združenia a zo stretnutia triednych dôverníkov

Zápisnica z plenárneho rodičovského združenia zo dňa 25.9.2019
Zápisnica z 25.9.2019 PDF dokument Stiahnuť (279 KB)
Oprava zápisnica z 25.9.2019 PDF dokument Stiahnuť (268 KB)
Zápisnica z 18.10.2018 zo stretnutia triednych dôverníkov
Zápisnica z 18.10.2018 PDF dokument Stiahnuť (282 KB)
Zápisnica z 26.9.2018 zo stretnutia triednych dôverníkov
Zápisnica z 26.9.2018 PDF dokument Stiahnuť (200 KB)
Zápisnica z plenárneho rodičovského združenia zo dňa 7.2.2018
Zápisnica z plenárneho RZ zo 7.2.2018 PDF dokument Stiahnuť (310 KB)
Zápisnica z 10.10.2017 zo stretnutia triednych dôverníkov
Zápisnica z 10.10.2017 PDF dokument Stiahnuť (279 KB)
Zápisnica z 26.9.2017 zo stretnutia triednych dôverníkov
Zápisnica z 26.9.2017 PDF dokument Stiahnuť (199 KB)
Zápisnica z 9.5.2017 zo stretnutia triednych dôverníkov
Zápisnica z 9.5.2017 PDF dokument Stiahnuť (207 KB)

 

Finančné príspevky získané od rodičov a ich využitie

Finančné príspevky získané od rodičov a ich využitie
Hospodárenie 2017/2018 k 31.1.2018 PDF dokument Stiahnuť (255 KB)
Hospodárenie 2016/2017 PDF dokument Stiahnuť (314 KB)
Hospodárenie 2016/2017 k 31.3.2017 PDF dokument Stiahnuť (462 KB)
Hospodárenie 2015/2016 PDF dokument Stiahnuť (469 KB)

 

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pracuje na škole ako nezávislé dobrovoľné združenie rodičov. Je členom Slovenskej rady rodičovských združení, čo mu zaručuje právnu subjektivitu. Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Rodičovská rada si volí trojčlenný výbor (predseda, hospodár, tajomník).

Rodičovská rada pravidelne zasadá. Na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem.

V súlade s poslaním rodičovského združenia sa jeho činnosť zameriava hlavne na:

  • výchovné a vzdelávacie otázky, 
  • zmiernenie dopadu finančnej situácie na prácu školy.

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je rodičovské združenie prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov rodičovského združenia. Ďalšou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

Rodičovské združenie sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby podporuje finančné požiadavky školy.

Veríme, že svojim prístupom rodičia opäť prispejú k zlepšeniu výchovno-vzdelávaciemu procesu, ako sa im to podarilo v školskom roku 2016/2017.

 

Vážení rodičia!

Slovensko je členom Európskej Rodičovskej Organizácie EPA, ktorá vznikla v roku 1985 v Miláne a má sídlo v Bruseli. Srdcom konštitúcie EPA je zoznam princípov, ktoré začínajú dvoma významnými výrokmi.

"V celej Európe je známe, že rodičia majú primárnu zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí." "Škola je nato, aby pomáhala rodičom vo vzdelávaní svojich detí." 

 

CHARTA PRÁV A ZODPOVEDNOSTÍ RODIČOV EURÓPY

1.  Právo rodičov na vzdelávanie ich detí bez diskriminácie.
Povinnosť rodičov na vzdelávanie detí v zmysle rešpektovania iných.
2. Právo rodičov nato, aby boli považovaný za primárnych vo vzdelávaní detí.
Povinnosť rodičov pristupovať zodpovedne k ich deťom.
3.  Právo prístupu rodičov k formálnej službe školy.
Povinnosť rodičov byť partnermi škole. 
4.  Právo rodičov na prístup k informáciám o ich deťoch v škole.
Povinnosť rodičov poskytovať informácie o ich deťoch škole.
5.  Právo rodičov, aby školský systém rešpektoval duchovné a kultúrne zásady.
Povinnosť rodičov viesť svoje deti k tomu, aby rešpektovali iných ľudí a ich presvedčenie.
6.  Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.
Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí.
7.  Právo rodičov ovplyvňovať politiku škôl ich detí.
Povinnosť rodičov byť osobne zodpovední za školy ich detí.
8.  Právo rodičov a ich asociácií, aby občianske autority na všetkých úrovniach s nimi konzultovali prípravu vzdelávania.
Povinnosť rodičov podporovať demokratické reprezentatívne organizácie.
9.  Právo rodičov na bezplatné školské vzdelávanie detí.
Povinnosť rodičov venovať čas a záväznosť školám ich detí.
10. Právo rodičov na zabezpečenie vysokej kvality verejnej prípravy vzdelávania zodpovednými autoritami.
Povinnosť rodičov pomáhať jeden druhému zlepšovať ich schopnosti ako primárnych vzdelávateľov a partnerov v partnerstve rodina - škola.

  

Buďme si vedomí, milí rodičia, svojich práv, ale i zodpovednosti ako ich uvádza Charta. 

 

 

september 2020
P U S Š P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti