Strava_czAplikácia strava.cz je internetové objednávanie a odhlasovanie obedov pre vaše dieťa.

Umožňuje sledovať stav konta stravníka, objednávky, výdaj, jedálny lístok, čas dokedy sa môže objednávať či odhlasovať, alergény v pokrmoch či stravnú jednotku. Túto službu ponúkame pre žiakov 1. i 2. stupňa základnej školy. Pre aktivovanie je potrebné nahlásiť u vedúcej školskej jedálne pri prihlasovaní žiaka na stravu vašu emailovú adresu a  mať zakúpený bezkontaktný čip.

Po aktivovaní sa prihlásite zadaním prihlasovacích údajov, ktoré dostanete a výberom školskej jedálne. Naša jedáleň má kód 9044.

Žiaci 1. stupňa budú hromadne prihlásený na obedy deň pred začatím nového mesiaca do výšky konta stravníka. Neprihlasujte deti na začiatku mesiaca, lebo môže nastať problém s už prihlásenými obedmi. Až následne po zapísaní obedov vedúcou si môžete skontrolovať, koľko obedov stravník má a či má prihlásené obedy na celý mesiac. Ak nemá prostriedky na prihlásenie na celý mesiac, je potrebné urobiť platbu, a po jej zaevidovaní (trvá 2-3 dni) budete svoje dieťa už prihlasovať sami do konca aktuálneho mesiaca (prípadne nahláste vedúcej ŠJ, že platba prebehla, pošlite potvrdenie o platbe, aby sa prihlásilo dieťa na obedy). Pri veľkom množstve stravníkov nie je možné sledovať každého jednotlivo. Na žiadosť rodičov sa zavádza tento spôsob prihlasovania  a odhlasovania aj pre 1. stupeň, čím je zodpovednosť za obedy na rodičoch. Odhlasovanie je možné cez túto aplikáciu, osobne, či cez telefón. Po pripísaní dotácie na stravu podľa zákona zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, si viete pozrieť na koľko obedov malo nárok vaše dieťa. Treba však prihliadať na správne prikladanie čipu pri výbere obeda, odhlasovanie dieťaťa v čase neprítomnosti na vyučovaní. Na konci mesiaca sa na základe vyhodnotenia obedov z terminálov a dochádzky na vyučovanie (údaje budú sťahované elektronicky zo zápisov o  prítomnosti žiaka na vyučovaní) bude prideľovať dotácia.

Žiaci 2. stupňa si obedy objednávajú cez aplikáciu, telefonicky alebo v jedálni cez objednávkový terminál. Stav konta si sledujú a podľa potreby zasielajú potrebnú platbu.

Cena jedného obeda: 
1. stupeň 1,21 € + réžia 0,20 € = 1,41 €
2. stupeň 1,30 € + réžia 0,20 € = 1,50 €
Dospelé osoby 1,41 € + réžia 1,00 € = 2,41 €


Nárok na dotáciu má každý žiak, ktorý sa zúčastnil vyučovacieho procesu a prevzal si objednaný obed.

Dotácia na 1 žiaka je 1,20 €, to znamená, že zvyšnú sumu + réžiu hradí zákonný zástupca.

Dbajte prosím na to ,aby na konte stravníka boli vždy dostatočné financie, aby mohlo byť dieťa prihlásené na obedy.

POZOR na čipy!!! Ich funkcia je veľmi dôležitá. Záleží od nich pridelenie dotácie. Prosíme o ich šetrné používanie. Ak je čip poškodený treba si zakúpiť nový.

 

október 2020
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti