Vedúci MZ
Mgr. Zuzana Csölleová MZ 1.-2.roč.
Mgr. Zuzana Krajčírová MZ 3.-4.roč.
p. Simoneta Gombosová MZ ŠKD

 

Vedúci PZ
p. Zuzana Czingelová PK cudzích jaz. (AJ, NJ, TJ)
Mgr. Soňa Ficeková PK M-F-PP-INF
Mgr. Dana Figlárová PK CH-BIO-GEG-MLZ
Mgr. Lucia Brišková PK SJ-D-OV
Mgr. Lucia Haburajová PK EV-NV-HV-VV
Mgr. František Chudoba PK TV-TchV

 

Vedenie kabinetných zbierok
Mgr. Helena Szarvašová SJL
p. Zuzana Czingelová CJ
Ing. Klaudia Macháčová M
Ing. Adriana Brňáková F
Ing. Sylvia Némethová CH
Mgr. Miriam Birošová Bi
Mgr. Dana Figlárová GEG
Mgr. Lucia Brišková D
Mgr. Juraj Kuba TV
Mgr. Darina Bašková HV
Mgr. Danica Pružincová VV
PhDr. Ľubica Ivancová OV
Mgr. Denisa Kubincová 1.–4.
p. Otília Vargová ŠKD
Mgr. Zuzana Csölleová FŠU-1
Mgr. Ladislav Miklóš FŠU-2
Mgr. Mária Steinová Uk
Mgr. Jana Kallová Žk-1
Mgr. Lucia Haburajová Žk-2
Ing. Tomáš Valacsay PP
Mgr. Juraj Kuba Technická výchova
Mgr. Radko Kohút Posiľňovňa
PhDr. Ľubica Invancová Koordinátor protidrogovej prevencie
Mgr. Soňa Ficeková Koordinátor finančnej gramotnosti
Mgr. Miriam Birošová Koordinátor environmentálnej výchovy

 

 

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti