Projekt SOCRATES

 

Naša škola sa v školskom roku 2005/2006 zapojila do medzinárodného projektu Socrates. Tento projekt, na ktorom sa zúčastňujú základné školy z Grécka, Cypru, Dánska, Nemecka a od minulého školského roka aj z Českej republiky, je zameraný na výchovu detí k tolerancii, národnej rasovej a inej znášanlivosti.
Táto výchova je obrovskou hodnotou, ktorá je v dnešnom svete poznačenom rasizmom, intoleranciou aj národnostnými problémami nesmierne dôležitá. To si uvedomujú učitelia a určite i rodičia našich detí.
Preto sa s radosťou hlásime k myšlienke tohto projektu a teší nás, že sa do neho aktívne zapájajú aj naši žiaci.

 

Aké aktivity sa uskutočnili v školskom roku 2005/2006?
 1. Pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých škôl na našej škole (október 2005)
 2. Dejepisno-zemepisný kvíz – vedomostný kvíz o krajinách, ktoré sú zapojené do projektu (všetky triedy)
 3. Slohové práce žiakov na tému rasizmus, cudzinec (9.ročník)
 4. Koláž na tému „Tolerancia“ (9.ročník)
 5. Návrh a realizácia maskota projektu (6.ročník)
 6. Návšteva pobytového tábora v Gabčíkove – interview s emigrantmi (Žiacky parlament)
 7. Interview s rodičmi žiakov, ktorí pochádzajú z iných krajín (Žiacky parlament)
 8. Vytvorenie kalendára z prác žiakov jednotlivých partnerských škôl
 9. Pracovné stretnutie zástupcov škôl v Grécku (december 2005) a na Cypre (jún 2006)
 
Aktivity v školskom roku 2006/2007
 1. Pracovné stretnutie partnerských škôl v Dánsku (október 2006) a v Českej republike (apríl 2007)
 2. Školy sa dohodli na týchto spoločných aktivitách:

- zamerať sa na literatúru súvisiacu s rasizmom (práca s knihou Škaredé káčatko a Chalúpka strýčka Toma)

- pretvorenie deja, aby tam rasizmus nebol

- plagát k prečítanej literatúre

- priestorový obraz

- výmena pohľadníc (jesenné, vianočné, veľkonočné)

- nástenka z pozdravov partnerských krajín

- zorganizovanie „Comenius dňa“ (máj 2007) - viď prezentácia

- vianočné koledy a piesne (CD zaslané všetkým školám)

- vytvorenie spoločnej webovej stránky (www.sweb.cz/racism)

- prezentácia prác v masmédiách

 

Školský rok 2007/2008
 1. Pracovné stretnutie partnerských škôl v Nemecku (október 2007), v Dánsku (marec 2008) a na Cypre (máj 2008 )
 2. Školy sa dohodli na týchto spoločných aktivitách:
-spoločné portfolio - zhrnutie všetkých aktivít realizovaných počas troch rokov trvania projektu (obrázky, videá, rozhovory, CD...)
-prezentácia v programe PowerPoint o spoločnej práci pedagógov na jednotlivých stretnutiach
-kniha formátu A4-bude obsahovať súhrn prác žiakov s literatúrou na tému
rasizmus
december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti