Aktívny obrázok Žijeme v dobe enormného pokroku v oblasti rozvoja digitálnych technológií. Je preto logické, že skôr či neskôr preniknú do každodenného vzdelávacieho procesu. Nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so spoločnosťou SAMSUNG spustila v tomto školskom roku pilotný projekt pod názvom ŠKOLA NA DOTYK, ktorý by mal posunúť metódy a formy práce s deťmi na kvalitatívne vyššiu úroveň. O čo vlastne ide? Desať škôl zo všetkých regiónov Slovenska testuje v praxi vyučovanie s tabletmi a dotykovými displejmi v nadštandardne vybavených triedach s moderným flexibilným nábytkom.

Dotykový displej má oproti klasickým interaktívnym tabuliam veľkú výhodu – má stále vysoký kontrast a HD rozlíšenie. Tablety a displej sú prepojené špeciálnym softvérom, ktorý umožňuje zdieľanie obrazovky ľubovoľným smerom, ovládanie tabletov na diaľku, ako aj distribúciu učebných materiálov. Sme nesmierne radi, že naša škola – ZŠ Mateja Bela v Šamoríne - je súčasťou spomínanej vybranej desiatky škôl. Konkrétne ide o jazykovú triedu V. A, kde už žiaci usilovne vytvárajú svoje prezentácie a projekty, či natáčajú zaujímavé videá v rámci jednotlivých predmetov. Neraz pritom zažívajú aj zábavné situácie, ale majú obrovskú radosť zo svojej práce. Presviedčajú sa, že tablety nie sú len na hranie. Touto formou sa vlastne učia kreativite, ktorá tak často chýba dnešnej mládeži. Úlohou učiteľov je vytvárať didaktické materiály a videá, ktoré potom zdieľajú pre ostatných ako inšpiráciu pre prácu s tabletmi. Tvorcovia projektu sú si vedomí, že technológie sú iba prostriedkom. Bez kvalitných učiteľov sú však len málo užitočné. Preto sa vyučujúci pravidelne zúčastňujú na školeniach pod vedením školiteľky pani učiteľky Izsófovej. Ako prispejú dotykové technológie k motivácii žiakov? Prinesú zmenu spôsobu výučby a domácej prípravy? Budú žiaci kreatívnejší? Tvorcovia projektu dúfajú, že odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky im prinesú výsledky tohto projektu už o pár mesiacov.
Projekty a metodické materiály všetkých zúčastnených škôl a teda aj tej našej si môžete pozrieť na webstránke www.skolanadotyk.sk. Dúfam, že sa vám budú naše práce páčiť.
Mgr. Darina Bašková

máj 2022
P U S Š P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti